Kurser

Föreningen ordnar i år tillsammans med studieförbundet vuxenskolan en nybörjarkurs för biodlare.
Kursen är i dag fulltecknad.