Årsplanering

 

STÄLLS IN! pga, coronaviruset.

5 maj       Tema Drottningodling.

Hemma hos Peter Tesell i Hallsberg kl 18:00

 

9 juni       Tema Slungning.

Hemma hos Gösta Persson i Mossby (Hardemo) kl 18:00.

 

23 aug     Tema Traktens bin.

Hemma hos Erik Österlund kl 15:00. Korvgrillning mm.

 

19 sep      Tema, Biprodukter.

Helena Ring Johansson kommer till Garveriet i Hallsberg kl 10:00.

Helena är ordförande i Biodlingsföretagna. Driver förtaget

Knektås friskhus http://knektas.woonderlandproductions.com/om-knektas-friskhus/

Helena kommer att inspirera oss till andra saker än honung.

 

24 oktober Tema Vägen till varroatoleranta bin.

Plats Garveriet Hallsberg 10:00-14:00

Träffen flyttad från den 28 mars.