Bitillsyn

Länsstyrelsen i Dalarna sköter bitillsynen i Örebro län.
På deras hemsida https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/djur/skotsel-av-djur/biodling.html#0
k
an du hitta blanketter om uppställningplatser, regler för biodlare mm.

Vill du ha tag på bitillsyningsman där du bor se bitillsyningsdistrikt.

Bitillsynsdistrikt 11 Hallsberg, Viby, Kumla, Hardemo
Peter Tesell 070 619 96 06
Ersättare kontakta tillsynsperson i närliggande distrikt

Bitillsynsdistrikt 12 Sköllersta (f.d. Sköllersta, Bo-Svennevad) Asker, Lännäs, Ekeby, Gällersta-Norrbyås, Stora Mellösa
Stefanos Theologou
073 060 04 84
Ersättare Peter Tesell 070 619 96 06

På jordbruksverkets hemsida Bin och humlor  
Kan du läsa om olika bisjukdomar. Där hittar du också aktuella kartor över skydds och övervakningsområden för amerikansk yngelröta.