AVEL

2021 kommer vi att erbjuda uppställningsplats för drottningodlingskupor för parning med Buckfastvarianten Elgon.

Plats Samsala söder om Hallsberg  kontakta Peter Tesell, 070-619 96 06 tesell@telia.com

Pris 25:-/parningskupa för medlemmar i Örebrodistriktet, övriga 50:-

Elgonbiet är en produkt av Erik Österlunds avelsarbete. Läs mer på elgon.se

Elgonbiet är avlat för motståndskraft mot varroakvalstret, för bra skörd, bra temperament och låg svärmtendens.

Puppor finns till salu i mån av tillgång. Pris 125:-

Vi börjar ta emot v22. Drottningarna ska vara en vecka vid utsättande. Man betalar vid utsättandet.